ماه: فروردین 1398

بازار خودرو این روزها گیج است
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد بازار این روزها گیج است؛ چون قیمت‌ها بی دلیل دچار تغییر شده ولی صفی برای خرید تشکیل نشده است. ...
1 2 3 4 5 6 7 8 32