اخبار نیکا موتور

لادا گرانتا جدید که در روزهای گذشته به نمایش عمومی درآمد، قرار است از سوی نیکا موتور به صورت وارداتی راهی بازار خودرو شود. لادا گرانتا جدید که برای اولین بار به نمایش عمومی درآمد، یکی از مدل‌های کم‌آپشن لادا د ...
خودرو لادا با نیکا موتور به بازار ایران خواهد آمد. بررسی استرابوردهای تبلیغاتی یکی از خوانندگان پاپ کشورمان نشان می دهد که در آن تبلیغ لادا شده است. در این استرابوردها شرکت نیکا موتور در کنار لوگوی شرکت لاد ...