برچسب: آتامان

رونمایی کشنده آتامان محصول جدید ایران خودرو دیزل
آتامان نقطه عطف ایران خودرو دیزل پس از 62 سال است که به عنوان نسخه ای مدرن و به روز از کامیون محبوب دماغ دار نارنجی ایران خودرو توسعه یافته و به دلیل نیازهای مشتریان، درخواست بازار و موضوعات بین المللی با قوای محرکه آشنا ...