برچسب: احیای برجام

شوک قیمت خودرو با احیای برجام
اگر چه احیای برجام علاوه بر تاثیر مثبت روی تولید، قیمت بازار خودرو را هم تحت شعاع قرار خواهد داد و شوک اولیه ای را در بازار ایجاد می کند اما به گفته کارشناسان در این جریان نباید افزایش حجم نقدینگی در کشور را که به بیش از ...