برچسب: ارزبری

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
توضیح انجمن قطعه سازان درباره ارزبری خودروهای ساخت داخل
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان گفت: در سال‌های پیش داخلی سازی صنعت قطعه سازی رشد خوبی کرد و عمده آنچه به عنوان ارزبری خودروهای داخلی مطرح می‌شود، در حقیقت مربوط به واردات مواد اولیه یا قطعات فاقد توجیه اقتص ...