برچسب: ارز

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
صنعت خودرو دچار مشکل خواهد شد!
رییس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: اگر روند اختصاص ارز 4200 تومانی به قطعه‌سازان تسهیل و تسریع نشود در چند ماه آتی در تولید قطعه و در نتیجه خودرو دچار مشکل خواهیم شد. ...
داستان دلار دولتی به کجا خواهد رسید؟
 علی علی آبادی فراهانی در جواب به آخرین شرایط اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات خودرو و حذف آن از لیست اولویت‌ها اظهار کرد: تعیین اولویت‌های اختصاص ارز 4200 تومانی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و سازمان توسعه تج ...
1 2 3 4