برچسب: استونیک

بروزرسانی در: یکشنبه 18 اسفند 98 ساعت 06:51
آیا کراس آور کوچک جدید کیا خواهد توانست در برابر رقبایی مانند فولکس واگن تی راک، سئات آرونا و نیسان جوک حرفی برای گفتن داشته باشد؟ ...