برچسب: اسد آباد

چه خبر از پایتخت تریلرها
با بیش از ۴۵۰۰ دستگاه خودروی سنگین کامیون و تریلر معروف به پایتخت تریلرها بوده و تقریباً بیش از ۳۰ درصد از جمعیت این منطقه از کامیونداران تا لوازم و قطعات ‌فروشی خودرو و گاراژداران با موضوع خودروی سنگین سروکار دارند و من ...