برچسب: انحصار صنعت خودرو

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
انحصار صنعت خودروی ایران تحت چه شرایطی شکسته خواهد شد
انحصار در حوزه خودروسازی ایران به مشکلی جدی و چالش برانگیز در یکی از پر سرو صداترین صنایع ایران تبدیل شده و تا زمانی که شاهد شکست این انحصار نباشیم انتظار حصول توفیقات شایسته در این قسمت نزدیک به محال خواهد بود....