برچسب: انحصار صنعت خودرو

ایجاد شرکت‌های جدید و رفع انحصار صنعت خودرو
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان با بررسی برنامه های وزارت صمت، خواستار رفع انحصار در صنعت خودرو شدند. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان، دیدگاه‌ ها و مطالباتشان را در خصوص وظایف وزارت صمت برای بهبود وضع معیشتی مردم ...
انحصار صنعت خودروی ایران تحت چه شرایطی شکسته خواهد شد
انحصار در حوزه خودروسازی ایران به مشکلی جدی و چالش برانگیز در یکی از پر سرو صداترین صنایع ایران تبدیل شده و تا زمانی که شاهد شکست این انحصار نباشیم انتظار حصول توفیقات شایسته در این قسمت نزدیک به محال خواهد بود. ...