برچسب: انقلاب

یادآوری نخستین نمایشگاه خودرو تهران پس از انقلاب
در روزهایی که سومین دوره از عصر جدید برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو تهران با بدترین سطح ممکن از جهات گوناگون به پایان رسید، خاطرنشان کردن اولین نمایشگاه خودرو تهران پس از انقلاب خالی از لطف نیست. عکس به خوبی گویای سطح ...