برچسب: ایالات متحده آمریکا

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به این مساله پرداخته که قطعه سازان کشور تنها در صورت مشارکت با برندهای معتبر خارجی می‌توانند توان کمی و کیفی خود را توسعه بدهند. این در وضعی ...
با شروع تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه صنعت خودرو ایران از دو روز پیش، اکنون کمپانی‌های خودروساز خارجی با ریسکی بزرگ برای ماندن در ایران رو به رو شده و به احتمال زیاد و طبق اعلام قبلی، کشور را ترک خواهند کر ...