برچسب: ایرتویا

بروزرسانی در: دوشنبه 18 دی 02 ساعت 16:19
ایرتویا که از قدیم نماینده رسمی تویوتا در ایران بود با واردات چهار خودرو تویوتا به بازار کشور باز خواهد گشت. آزادسازی واردات خودرو در سال جاری بعد از سال‌ها، نام خودروسازانی به غیر از کشور چین را بر سر زبان‌ ...
علی صالحی افزود: در خصوص پرونده ایرتویا و نگین خودرو، تاکنون 234 خودرو را تحویل مشتریان دادیم و 180 خودروی دیگر هم به زودی تحویل مشتریان خواهد شد. دادستان تهران با اشاره به اینکه پرونده ایرتویا و نگین خودرو به ...
گروه ایرتویا به منظور جلوگیری از خدشه دار شدن نام خود و شفاف سازی و رفع ابهام در ارتباط با نحوه تخصیص ارز و دریافت ارز متقاضی برای تأمین خودرو، با بانک مرکزی مکاتبه کرد. ...