برچسب: بازار خودروی ایران

دو راهکار برای آرام کردن بازار خودرو
بازار خودروی ایران این روزها همچنان نابسامان است و اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار محصولات، کفه ترازو را به سمت دلالان و واسطه‌گران سنگین کرده و از آن طرف، خیلی از مصرف‌کنندگان واقعی دست‌شان به خودرو با قیمت رسمی نمی‌رس ...
ریشه اصلی کاهش عرضه خودرو
بازار خودروی ایران در وضعیتی این روزها با صعود شدید قیمت رو به رو شده که به نظر می‌رسد ریشه اصلی این ماجرا، کاهش عرضه خودرو از طرف خودروسازان است. ...