برچسب: بازدید سرزده رییس جمهور

پیشرفت ایران خودرو پس از بازدید سرزده رییس جمهور
گروه صنعتی ایران خودرو تحولات قابل توجهی در فاصله زمانی حدود یکماهه بازدید سرزده رییس جمهور رقم زده و این تغییرات نه تنها رویکردی شعاری ندارد بلکه عملگرا و به نفع مشتریان و بازار خودرو است. نخستین دستاورد ایران خودرو در ...