برچسب: بازی‌های ارزی

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
واردات تایر از چین این بار با چاشنی اخذ ارز دولتی، بیشتر از ارزش واقعی تایر. خبری کوتاه ولی پراز نکته، اتفاقی که موجب شده است مقدار زیادی ارز بدون وارد شدن کالا از کشور خارج شود. ...