برچسب: بخش خصوصی

جزئیات بسته حمایت از تولید خودرو
بسته حمایت از تولید در وضعیتی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور چکش کاری در دست بخش خصوصی قرار گرفته که بندهای زیادی از آن با صنایع خودرو و قطعه کشور در ارتباط است. ...
آیا ممنوعیت واردات خودرو، جنگ با بخش خصوصی نیست؟!
واردکنندگان خودرو این روزها با برخورد دوگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجهند، چه آنکه از بک طرف کسب و کارشان بخاطر ممنوعیت ثبت سفارش، تقریباً متوقف شده و از طرف دیگر، این وزارتخانه به بهانه حمایت از بخش خصوصی، اطلاعات ا ...