برچسب: تاثیر تصمیمات برجام

رویای خودروسازی بدون نیاز به خارجی ها!
این روزها که صحبت از احیای توافق هسته‌ای برجام و بازگشت خودروسازان خارجی به کشور (پس از لغو تحریم‌ها) است، برخی ساز مخالف می‌زنند و معتقد به بازگشت شرکای خارجی نیستند، انگار خارجی‌ها برای آمدن ایران صف کشیده اند. ...
تاثیر تصمیمات برجام روی توافق نامه های بین المللی چه خواهد بود؟
در وضعیتی شماری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو بازگشت تحریم‌ها را به معنی خروج دوباره سرمایه‌گذاران خارجی از این صنعت تلقی می‌کنند که در چند روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد خروج آمریکا از برجام تاثیری در پ ...