برچسب: تایر چینی

کیفیت تایرهای سنگین وارداتی مشکل ساز شده است
به گفته سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر هم اکنون مشکل کمبود تایرهای سنگین برطرف شده ولی کیفیت تایرها مشکل‌ساز شده است چون به خاطر حذف استانداردهای لازم و ایجاد جذابیت برای واردات تایرها، کنترل بر کیفیت آنها از بین رفته و "وا ...