برچسب: تجربه رانندگی

خیلی نزدیک به کامیونها حرکت نکنید
نقاطی که راننده‌های کامیون قادر نیستند در هنگام رانندگی آنها را ببینند، همواره یکی از چالشهای رانندگی است، رعایت بعضی نکات ایمنی می‌تواند به کاهش حوادث رانندگی کمک قابل توجهی کند. ...