برچسب: تسهیلات بانکی

دریافت تسهیلات بانکی خودروسازی از مسیر فرعی
بنابر اعلام وزارت صمت، تولید خودرو در پایان امسال باید به یک‌میلیون و 600‌هزار دستگاه برسد که بار اصلی آن بر دوش سه خودروساز بزرگ کشور قرار گرفته است. با توجه به رقم تولید سال گذشته، برنامه وزارت صمت این است که تیراژ خو ...