برچسب: تولید خودرو در ترکیه

کاهش عجیب تولید خودرو در ترکیه
تولید صنعت خودروی ترکیه به پایین ترین حجم خود از سال 2014 رسید که دلیل آن معضلات اقتصادی و کاهش تقاضای صادراتی است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط انجمن سازندگان اتومبیل Automotive Manufacturers Association [OSD] در ط ...