برچسب: جمهوری آذربایجان

۳۰۰ دستگاه خودروی دنا در جمهوری آذربایجان تولید شد
مدیر منطقه آسیا، اروپا، آمریکا و کشور های مشترک المنافع ایران خودرو با ذکر این مطلب گفت: با گذشت چند ماه از افتتاح کارخانه خودرو سازی خزر در آذربایجان، محصولات این کارخانه مشترک علاوه بر تامین بازار جمهوری آذربایجان با ب ...