برچسب: جیپ چروکی مدل 2019

کسب نمره کامل ایمنی از IIHS توسط جیپ چروکی مدل ۲۰۱۹
موسسه بیمه برای ایمنی بزرگراه‌های آمریکا به خودروی جیپ چروکی مدل 2019 نمره کامل ایمنی داده است. البته این نمره صرفاً به مدل‌هایی تعلق می‌گیرد که بعد از ماه آوریل امسال تولید شده و مجهز به تکنولوژی پیشگیری از تصادف شاخ به ...