برچسب: حذف قیمت گذاری

اختلاف این روزهای دولت و مجلس بر سر قیمت گذاری دستوری خودرو
دولت و مجلس شورای اسلامی در حالی موافق ادامه قیمت گذاری دستوری خودرو نیستند که این روزها تعیین شیوه جایگزین، به محل اختلاف آنها تبدیل شده است. در چند ماه گذشته تصمیم‌گیری درباره ادامه یا حذف قیمت گذاری دستوری خودرو، به س ...