برچسب: پارکینگ خودروسازان

خودروها احتکار شده‌اند یا کمبود قطعه دارند؟
انتشار تصاویر هوایی از پارکینگ خودروسازان مطرح کشور و رویت چند ده هزار خودروی پارک شده، ابهاماتی را مبنی بر احتکار آنها یا ناقص بودن‌شان ایجاد کرده است. اگرچه تصاویر مربوطه به ایران خودرو اختصاص دارد، با این حال احتمالاً ...