برچسب: Kunlun

کایی یکی از برندهای فرعی چری است که البته اکنون به صورت مستقل از چری فعالیت می‌کند. این برند در بازار ایران با کایی ژواندو یا کوین ژواندو شناخته می‌شود، خودرویی که آن را با نام بهمن ریسپکت مشاهده کرده‌ایم. این ...