ماه: آبان 1397

بروزرسانی در: چهارشنبه 30 آبان 97 ساعت 18:19
صنعت خودروسازی را تعطیل کنیم
بهرام پارسایی، در مورد بازار و صنعت خودرو ایران، اظهار داشت: هم اکنون شاهد صنعت خودروسازی کشور پس از ۵ دهه حمایت انحصاری و ایجاد بازار غیررقابتی هستیم. ...
برخی خودروها که خط تولید آنها به خاطر تحریم‌ها متوقف شده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی خودروها که بخش عمده آنها وارداتی بوده است و به دلیل مشکل تحریم خط تولید آنها ممکن است تعطیل شده باشد که در این زمینه خودروساز آن را جایگزین می‌کند یا باید متقاضی را راضی کند. ...
1 2 3 4 5 6 29