ماه: آبان 1397

بروزرسانی در: چهارشنبه 30 آبان 97 ساعت 18:23
صنعت خودروسازی را تعطیل کنیم
بهرام پارسایی، در مورد بازار و صنعت خودرو ایران، اظهار داشت: هم اکنون شاهد صنعت خودروسازی کشور پس از ۵ دهه حمایت انحصاری و ایجاد بازار غیررقابتی هستیم. ...
1 2 3 4 5 6 29