قیمت جدید انواع تراکتور / اردیبهشت ۱۴۰۳

بروزرسانی در: سه شنبه 18 اردیبهشت 03 ساعت 08:50
قیمت جدید انواع تراکتور / اردیبهشت 1403

بروزرسانی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید فروش تراکتور ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از سوی شرکت تراکتورسازی ایران اطلاع رسانی شد.

قیمت جدید انواع تراکتور / اردیبهشت 1403

بروزرسانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۲: جدیدترین قیمت انواع تراکتور در اسفندماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.

نام محصول قیمت (ریال)

تراکتورهای سنگین و متوسط

تراکتور کشاورزی سنگین
ITM 1500 4WD توربودار
۱۷,۳۹۱,۷۳۳,۹۶۸
تراکتور کشاورزی ITM 1075 - 4WD ۵,۶۲۹,۴۷۸,۶۹۲
تراکتور کشاورزی ITM 1085- 4WD ۶,۳۴۹,۸۶۹,۱۶۷
تراکتور کشاورزی ITM 4120 4WD ۹,۱۲۴,۹۲۹,۶۲۰
تراکتور کشاورزی ITM 399 4WD ۷,۳۲۷,۱۷۴,۷۳۸
تراکتور کشاورزی ITM 399 2WD ۵,۷۷۴,۷۰۴,۴۶۶
تراکتور کشاورزی ITM 800 4WD توربودار ۶,۰۵۶,۰۷۶,۴۰۳
تراکتور کشاورزی ITM 800 2WD توربودار ۴,۹۳۶,۰۶۳,۲۳۵
تراکتور کشاورزی ITM 485 4WD توربودار ۵,۹۳۳,۰۰۶,۲۲۷
تراکتور کشاورزی ITM 485 2WD توربودار ۴,۷۷۱,۰۶۵,۹۵۷
تراکتور کشاورزی ITM 475 2WD ۴,۴۳۷,۱۹۰,۵۷۵
تراکتور کشاورزی ITM 475 4WD ۵,۳۵۶,۸۱۶,۸۱۳

تراکتورهای سبک و باغی

تراکتور کشاورزی ITM 455 4WD توربودار ۳,۹۵۶,۱۹۶,۹۷۲
تراکتور کشاورزی ITM 470 4WD ۳,۸۱۰,۸۱۹,۶۷۲
تراکتور کشاورزی ITM 470 2WD ۳,۰۶۳,۹۴۲,۵۵۵
تراکتور باغی کمرشکن ITM 950 ۲,۹۰۰,۶۹۶,۰۰۹

بکهو لودر

بکهولودر ITM 86NEW 2WD  
بکهولودر ITM100 4WD ۱۷,۰۵۹,۲۳۸,۷۵۷
بکهولودر ITM 100S 4WD ۱۷,۷۵۱,۳۶۸,۲۸۵
بکهولودر ITM 130 4WD ۲۰,۷۵۵,۱۵۸,۳۸۶

بروزرسانی ۲ دی ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع تراکتور و کمباین های موجود، امروز شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

نام محصول قیمت (تومان)
تراکتور ۴۷۰
تک دیفرانسیل
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۴۷۰
جفت دیفرانسیل
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۴۷۵ 
تک دیفرانسیل
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۴۷۵
جفت دیفرانسیل
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۴۷۵
جفت دیفرانسیل
(کابین دار)
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۴۸۵ 
تک دیفرانسیل
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۴۸۵
جفت دیفرانسیل
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۳۹۹
تک دیفرانسیل
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۳۹۹
جفت دیفرانسیل
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۹۵۰ 
جفت دیفرانسیل
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۸۰۰
تک دیفرانسیل
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۸۰۰
جفت دیفرانسیل
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۴۱۲۰
جفت دیفرانسیل
۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۱۵۰۰
جفت دیفرانسیل
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۴۵۵
جفت دیفرانسیل
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور ۹۳۸ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور نیوهلند
T6090
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کمباین سهند ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کمباین ۱۰۵۵ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کمباین ST140 ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کمباین وورد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کمباین نیوهلند
TC590
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور رومانی ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 

بروزرسانی ۱۸ آبان ۱۴۰۲: قیمت روز انواع تراکتور امروز پنجشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲ در کارخانه و بازار اطلاع رسانی شد.

مدل و نوع سال ساخت قیمت بازار
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تراکتور ۴۷۰ تک دیفرانسیل ۱۴۰۲ ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰۶.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور ۴۷۰ جفت دیفرانسل ۱۴۰۲ ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۸۱.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور ۴۷۵ تک دیفرانسیل ۱۴۰۲ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۴۳.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور ۴۷۵ جفت دیفرانسیل ۱۴۰۲ ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور ۴۷۵ جفت دیفرانسیل
(کابین دار)
۱۴۰۲ ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ....
تراکتور ۴۸۵ تک دیفرانسیل ۱۴۰۲ ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۷۷.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور ۴۸۵ جفت دیفرانسیل ۱۴۰۲ ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۹۳.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور ۳۹۹ تک دیفرانسیل ۱۴۰۲ ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۷۷.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور ۳۹۹ جفت دیفرانسیل ۱۴۰۲ ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۳۲.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور ۹۵۰ جفت ۱۴۰۲ ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور ۸۰۰ تک دیفرانسیل ۱۴۰۲ ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۹۳.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور ۸۰۰ جفت دیفرانسیل ۱۴۰۲ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور ۴۱۲۰ جفت دیفرانسیل ۱۴۰۲ ۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور ۱۵۰۰ جفت ۱۴۰۲ ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور ۴۵۵ جفت ۱۴۰۲ ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور ۹۳۸ ۱۴۰۲ ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ...
تراکتور نیوهلندT6090 ۲۰۲۳ ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ....
کمباین سهند  ۱۴۰۲ ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ....
کمباین ۱۰۵۵ ۱۴۰۲ ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ....
کمباین ST140 ۱۴۰۲ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ....
کمباین وورد پلاس ۱۴۰۲ ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ....
کمباین نیوهلند TC590 ۲۰۲۲ ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ....
تراکتور رومانی ۱۴۰۲ ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ....

 

بروزرسانی ۶ آبان ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید بهمراه افزایش قیمت تراکتور پس از تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ویژه آبان ۱۴۰۲ منتشر شد.

نام محصول قیمت (ریال)
 ITM 1500 4WD توربودار ۱۷,۳۹۱,۷۳۳,۹۶۸
ITM 4120 4WD ۹,۱۲۴,۹۲۹,۶۲۰
ITM 399 4WD ۷,۳۲۷,۱۷۴,۷۳۸
ITM 399 2WD ۵,۷۷۴,۷۰۴,۴۶۶
ITM 800 4WD توربودار ۶,۰۵۶,۰۷۶,۴۰۳
ITM 800 2WD توربودار ۴,۹۳۶,۰۶۳,۲۳۵
ITM 485 4WD توربودار ۵,۹۳۳,۰۰۶,۲۲۷
ITM 485 2WD توربودار ۴,۷۷۱,۰۶۵,۹۵۷
ITM 475 2WD ۴,۴۳۷,۱۹۰,۵۷۵
ITM 475 4WD ۵,۳۵۶,۸۱۶,۸۱۳

تراکتورهای سبک و باغی

ITM 455 4WD توربودار ۳,۹۵۶,۱۹۶,۹۷۲
ITM 470 4WD ۳,۸۱۰,۸۱۹,۶۷۲
ITM 470 2WD ۳,۰۶۳,۹۴۲,۵۵۵
کمرشکن ITM 950 ۲,۹۰۰,۶۹۶,۰۰۹

بکهو لودر

TDL 86NEW 2WD  
TDL 100 4WD ۱۷,۰۵۹,۲۳۸,۷۵۷
TDL 100S 4WD ۱۷,۷۵۱,۳۶۸,۲۸۵
TDL 130 4WD ۲۰,۷۵۵,۱۵۸,۳۸۶
 

بروزرسانی ۹ مرداد  ۱۴۰۲: جدیدترین قیمت انواع تراکتور و کمباین امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران منتشر شد. 

نام محصول مدل قیمت (میلیون تومان)
تراکتور ۴۷۰ تک دف ۱۴۰۲ ۳۰۰
تراکتور ۴۷۰ دو دف ۱۴۰۲ ۳۷۰
تراکتور ۴۷۵ تک دف ۱۴۰۲ ۴۴۰
تراکتور ۴۷۵ دو دف ۱۴۰۲ ۵۵۰
تراکتور ۴۷۵ دو دف (کابین دار) ۱۴۰۲ ۶۴۰
تراکتور ۴۸۵ تک دف ۱۴۰۲ ۴۷۰
تراکتور ۴۸۵ دو دف ۱۴۰۲ ۶۰۰
تراکتور ۳۹۹ تک دف ۱۴۰۲ ۶۵۰
تراکتور ۳۹۹ دو دف ۱۴۰۲ ۸۰۰
تراکتور ۹۵۰ دو دف ۱۴۰۲ ۲۹۰
تراکتور ۸۰۰ تک دف ۱۴۰۲ ۴۸۰
تراکتور ۸۰۰ دو دف ۱۴۰۲ ۶۳۰
تراکتور ۴۱۲۰ دو دف ۱۴۰۲ ۹۷۰
تراکتور ۱۵۰۰ دو دف ۱۴۰۲ ۱.۷۰۰
تراکتور ۴۵۵ دو دف ۱۴۰۲ ۴۰۰
تراکتور ۹۳۸ ۱۴۰۱ ۳۸۰
تراکتور نیوهلند ۶۰۹۰ ۲۰۲۲ ۴.۸۰۰
کمباین سهند ۱۴۰۲ ۱.۸۰۰
کمباین ۱۰۵۵ ۱۴۰۲ ۱.۷۰۰
کمباین ۱۴۰ ۱۴۰۲ ۲.۰۰۰
تراکتور رومانی ۱۴۰۲ ۴۱۰
 

بروزرسانی ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید بهمراه افزایش قیمت تراکتور پس از تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته است.

گفتنی است درخواست افزایش قیمت محصولات تراکتورسازی از چند ماه پیش و بر اساس افزایش هزینه‌های تولید توسط کارخانه تراکتورسازی به سازمان حمایت ارسال شده بود.

نام محصول قیمت (تومان)
تراکتورهای سنگین و متوسط
تراکتور کشاورزی سنگین ITM 1500 4WD توربودار ۱.۵۷۸.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 4120 4WD ۷۹۰.۹۰۴.۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 399 4WD ۶۳۴.۵۹۵.۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 399 2WD ۴۹۹.۶۱۳.۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 800 4WD توربودار ۵۲۴.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 800 2WD توربودار ۴۲۶.۶۹۵.۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 485 4WD توربودار ۵۱۳.۳۷۶.۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 485 2WD توربودار ۴۱۲.۳۴۹.۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 475 2WD ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 475 4WD ۴۶۳.۲۷۸.۰۰۰
تراکتورهای سبک و باغی
تراکتور کشاورزی ITM 455 4WD توربودار ۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 470 4WD ۳۴۳.۴۰۷.۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 470 2WD ۲۷۵.۹۱۶.۰۰۰
تراکتور باغی کمرشکن ITM 950 ۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰
 

بروزرسانی ۱۳ اسفند ۱۴۰۱لیست قیمت جدید بهمراه افزایش قیمت تراکتور پس از تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفت.

گفتنی است درخواست افزایش قیمت محصولات تراکتورسازی از چند ماه پیش و بر اساس افزایش هزینه‌های تولید توسط کارخانه تراکتورسازی به سازمان حمایت ارسال شده بود.

لیست قیمت جدید انواع تراکتور ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

نام محصول قیمت (ریال)
تراکتورهای سنگین و متوسط
تراکتور کشاورزی سنگین ITM 1500 4WD توربودار ۱۳,۱۷۸,۳۶۷,۳۲۸
تراکتور کشاورزی ITM 4120 4WD ۶,۶۱۶,۰۱۸,۵۳۲
تراکتور کشاورزی ITM 399 4WD ۵,۳۱۳,۲۹۷,۲۳۶
تراکتور کشاورزی ITM 399 2WD ۴,۱۸۸,۳۱۹,۶۶۲
تراکتور کشاورزی ITM 800 4WD توربودار ۴,۳۹۲,۲۱۱,۶۵۴
تراکتور کشاورزی ITM 800 2WD توربودار ۳,۵۸۰,۶۰۸,۰۱۴
تراکتور کشاورزی ITM 485 4WD توربودار ۴,۳۰۳,۰۳۱,۰۱۷
تراکتور کشاورزی ITM 485 2WD توربودار ۳,۴۶۱,۰۴۴,۹۷۱
تراکتور کشاورزی ITM 475 2WD ۳,۲۱۹,۱۰۵,۷۲۳
تراکتور کشاورزی ITM 475 4WD ۳,۸۸۵,۵۰۱,۶۸۶
تراکتورهای سبک و باغی
تراکتور کشاورزی ITM 455 4WD توربودار ۲,۹۹۹,۹۳۰,۷۹۴
تراکتور کشاورزی ITM 470 4WD ۲,۸۸۹,۷۹۶,۵۲۶
تراکتور کشاورزی ITM 470 2WD ۲,۳۲۳,۹۸۰,۱۴۸
تراکتور باغی کمرشکن ITM 950 ۲,۲۰۰,۳۰۸,۸۸۰
بکهو لودر
بکهولودر TDL 86NEW 2WD  
بکهولودر TDL 100 4WD ۱۳,۱۲۲,۳۸۶,۸۱۳
بکهولودر TDL 100S 4WD ۱۳,۶۵۴,۷۹۴,۱۴۲
بکهولودر TDL 130 4WD ۱۵,۹۶۵,۴۰۱,۹۱۳

 

بروزرسانی ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ : افزایش قیمت جدید تراکتور پس از تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته است.

تاریخ قیمت گذاری : ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

 

ردیف

کد

نام محصول

 قیمت نهایی (به ریال)

تراکتورهای سنگین و متوسط

۱

C2

تراکتور کشاورزی ITM 4120 4WD

۶,۰۱۴,۴۹۳,۲۳۹

۲

A4

تراکتور کشاورزی ITM 399 2WD

۳,۸۰۷,۴۹۴,۲۶۶

۳

A5

تراکتور کشاورزی ITM 399 4WD

۴,۸۳۰,۲۰۱,۱۵۲

۴

D1

تراکتور کشاورزی ITM 475 2WD

۲,۹۲۶,۳۹۰,۶۸۶

۵

D2

تراکتور کشاورزی ITM 475 4WD

۳,۵۳۲,۲۰۵,۱۹۸

۶

D5

تراکتور کشاورزی ITM 485 2WD توربودار

۳,۱۴۶,۳۳۵,۴۵۷

۷

D6

تراکتور کشاورزی ITM 485 4WD توربودار

۳,۹۱۱,۷۷۷,۳۱۶

۸

A6

تراکتور کشاورزی ITM 800 2WD توربودار

۳,۲۵۵,۰۲۹,۱۳۲

۹

A7

تراکتور کشاورزی ITM 800 4WD توربودار

۳,۹۹۲,۸۵۰,۶۲۳

۱۰

b5

تراکتور کشاورزی سنگین ITM 1500 4WD توربودار

۱۱,۹۸۰,۲۶۴,۸۷۲

تراکتورهای سبک و باغی

۱۱

O4

تراکتور باغی کمرشکن ITM 950

۲,۰۰۰,۲۱۱,۷۳۷

۱۲

H2

تراکتور کشاورزی ITM 455 4WD توربودار

۲,۷۲۷,۱۴۰,۷۵۰

۱۳

B1

تراکتور کشاورزی ITM 470 2WD

۲,۱۱۲,۶۴۰,۱۶۳

۱۴

B2

تراکتور کشاورزی ITM 470 4WD

۲,۶۲۷,۰۱۸,۶۸۸

بکهو لودر

۱۵

L9

بکهولودر TDL 86NEW 2WD

۱۰,۲۲۲,۳۳۰,۶۵۱

۱۶

L4

بکهولودر TDL 100 4WD

۱۰,۶۹۸,۵۱۷,۹۱۶

۱۷

L7

بکهولودر TDL 100S 4WD

۱۱,۵۵۰,۷۰۴,۹۷۷

۱۸

L5

بکهولودر TDL 130 4WD

۱۳,۶۳۳,۲۹۶,۱۹۶

 

بروزرسانی ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ : شرکت تراکتورسازی ایران جدول قیمت جدید محصولات خود را ویژه خرداد ۱۴۰۱ اطلاع رسانی کرد.

این افزایش قیمت پس از تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته و در سامانه ۱۲۴ نیز بارگذاری شده است.

گفتنی است درخواست افزایش قیمت محصولات تراکتورسازی از حدود یک ماه پیش و بر اساس افزایش هزینه‌های تولید توسط کارخانه تراکتورسازی به سازمان حمایت ارسال شده بود.

قیمت ها به ریال می باشد:

قیمت جدید محصولات تراکتورسازی ایران / خرداد 1401

 

بروزرسانی ۲۲ دی ۱۴۰۰ : شرکت تراکتورسازی ایران جدول قیمت جدید محصولات خود را ویژه دی ماه ۱۴۰۰ اطلاع رسانی کرد.

کد نام محصول جمع کل قیمت (به ریال)
تراکتورهای سنگین و متوسط
C2 تراکتور کشاورزی ITM 4120 4WD ۵,۰۱۳,۵۵۴,۱۴۵
A4 تراکتور کشاورزی ITM 399 2WD ۳,۱۷۲,۸۸۸,۸۸۰
A5 تراکتور کشاورزی ITM 399 4WD ۴,۰۲۶,۶۴۴,۶۱۷
D1 تراکتور کشاورزی ITM 475 2WD ۲,۴۳۸,۶۳۵,۳۵۱
D2 تراکتور کشاورزی ITM 475 4WD ۲,۹۴۳,۴۸۰,۷۷۷
D5 تراکتور کشاورزی ITM 485 2WD توربودار ۲,۶۲۱,۹۲۲,۶۶۰
D6 تراکتور کشاورزی ITM 485 4WD توربودار ۳,۲۵۹,۷۹۱,۰۵۸
A6 تراکتور کشاورزی ITM 800 2WD توربودار ۲,۷۱۲,۵۰۰,۷۲۲
A7 تراکتور کشاورزی ITM 800 4WD توربودار ۳,۳۲۸,۸۵۲,۳۲۹
b5 تراکتور کشاورزی سنگین ITM 1500 4WD توربودار ۹,۹۸۵,۰۳۰,۶۸۸
تراکتورهای سبک و باغی
H2 تراکتور کشاورزی ITM 455 4WD ۲,۶۵۲,۱۶۴,۱۵۵
O4 تراکتور باغی کمرشکن ITM 950 ۱,۶۶۶,۸۱۹,۵۶۰
B1 تراکتور کشاورزی ITM 470 2WD ۱,۷۶۰,۵۰۹,۹۱۵
B2 تراکتور کشاورزی ITM 470 4WD ۲,۱۸۹,۱۵۹,۲۳۱
بکهو لودر
L9 بکهولودر TDL 86NEW 2WD ۹,۴۶۳,۷۱۹,۵۳۳
L4 بکهولودر TDL 100 4WD ۱۰,۰۹۲,۹۵۲,۸۵۴
L7 بکهولودر TDL 100S 4WD ۱۰,۳۱۳,۱۵۰,۵۶۱
L5 بکهولودر TDL 130 4WD ۱۲,۱۷۲,۶۰۷,۴۵۵

 

بروزرسانی ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ : بر اساس اطلاعیه جدید منتشره از سوی شرکت تراکتورسازی ایران ، این شرکت اعلام کرد که از ۲۲ فروردین ماه امسال نرخ فروش محصولات خود را افزایش داده است.

طبق مصوبه جلسه شماره ۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ هیئت مدیره شرکت، نرخ فروش محصولات این شرکت ۳۰ درصد افزایش یافت.

قابل ذکر است آخرین بار قیمت تراکتور مهر ماه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.

 

نام و مدل تراکتور کد محصول قیمت قطعی (تومان)
تراکتور باغی کمرشکن ITM950 ۰۴ ۱۱۵,۵۸۸,۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 470 2WD B1 ۱۲۱,۸۶۴,۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 470 4WD B2 ۱۶۴,۸۱۴,۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 475 2WD D1 ۱۷۰,۵۰۲,۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 475 4WD D2 ۲۱۸,۲۴۰,۰۰۰
تراکتور کشاورزی توربودار ITM 485 2WD D5 ۱۸۵,۹۳۲,۰۰۰
تراکتور کشاورزی توربودار ITM 485 4WD D6 ۲۳۳,۳۸۹,۰۰۰
تراکتور کشاورزی توربودار ITM 800 2WD A6 ۱۹۵,۲۴۷,۰۰۰
تراکتور کشاورزی توربودار ITM 800 4WD A7 ۲۴۷,۰۲۱,۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 399 2WD A4 ۲۳۷,۸۸۷,۰۰۰
تراکتور کشاورزی ITM 399 4WD A5 ۳۰۹,۲۹۴,۰۰۰
تراکتور کشاورزی سنگین ITM 1500 توربودار B6 ۸۰۱,۸۴۸,۰۰۰

 

هنگام خرید تراکتور به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

3 دیدگاه ها برای "قیمت جدید انواع تراکتور / اردیبهشت ۱۴۰۳"

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
جعفری
مهمان

سلام دوستان طنین ایثارگران داره تراکتور میده زیره قیمت کارخونه اقساطی

کشاورز بیچاره
مهمان

هیچ کشاورزی دیگه نمیتونه کشاورزی کنه و تراکتور بگیره تا میتونن قیمتهارو افزایش میدن کشاورزی تو ایران شده دلالی و مافیا بازی.چرا دولت به فکر کشاورزان نیست؟؟؟؟چرا طرح ثبت نام جهاد کشاورزی که از قدیم بود و بواسطه سند کشاورزی تراکتور و ادوات میدادند رو حذف کردند؟؟؟؟این هم نتیجه خصوصی سازی.به خدا ما نمیتونیم کشاورزی کنیم و نمیتونیم ادوات کشاورزی مون رو به روز کنیم.باید زمینهای کشاورزی رو بفروشیم به پولدارا تا به ویلاسازی تبدیل بشه و اینکه یه پولی دست ما بیاد و ما هم یه چند روزی مثل انسان زندگی کنیم.وسلام

امیر
مهمان

تو ازن دو سال فقط قیمتو بالا بردن ثبت نام ندارن اگرم ثبت نام بذارن جهاد کشاورزی فقط ب اشناهای خودشون تراکتور میدن ما الان دو ساله تو صف هستیم