قیمت کارخانه محصولات کرمان موتور / آذر ۱۴۰۲

بروزرسانی در: دوشنبه 6 آذر 02 ساعت 10:22
قیمت کارخانه محصولات کرمان موتور / آذر 1402

قیمت جدید محصولات کرمان موتور ویژه آذر ۱۴۰۲ اعلام شد.

بیشتر بخوانید => قیمت محصولات کرمان موتور در بازار ازاد

به روزرسانی ۶ آذر ۱۴۰۲ : قیمت محصولات کرمان موتور ویژه آذر ماه ۱۴۰۲ از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

نام محصول قیمت جدید ( تومان)
X5 ۱.۳۲۹.۱۰۰.۰۰۰
K7 ۱.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰
J7 ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
S5 ۱.۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰
S3 ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
J4 ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰
T8 ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
 

به روزرسانی ۵ آبان ۱۴۰۲ : قیمت محصولات کرمان موتور ویژه آبان ماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.

نام محصول قیمت جدید (تومان)
K7 ۱.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰
J7 ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
S5 ۱.۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰
S3 ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
J4 ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰
T8 ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
 

به روزرسانی ۱۹ مهر ۱۴۰۲ : قیمت محصولات کرمان موتور ویژه مهرماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.

نام محصول قیمت جدید ( تومان)
K7 ۱.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰
J7 ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
S5 ۱.۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰
S3 ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
J4 ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰
T8 ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 

به روزرسانی ۲ مهر ۱۴۰۲ : قیمت نهایی کارخانه محصولات کرمان موتور با احتساب کلیه هزینه های جانبی ویژه مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

 

قیمت کارخانه محصولات کرمان موتور / مهر 1402

 

به روزرسانی ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ : قیمت محصولات کرمان موتور ویژه شهریورماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.

نام محصول قیمت جدید ( تومان)
K7 ۱.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰
J7 ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
S5 ۱.۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰
S3 ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
J4 ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰
T8 ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 

به روزرسانی ۸ شهریور ۱۴۰۲ : با توجه به طرح فروش اخیر کرمان موتور ویژه کلیه پذیرفته شدگان نوبت دوم سامانه یکپارچه عرضه خودرو قیمت نهایی محصولات این شرکت به صورت زیر است :

قیمت جدید کارخانه محصولات کرمان موتور / شهریور 1402

قیمت جدید کارخانه محصولات کرمان موتور / شهریور ۱۴۰۲

به روز رسانی ۸ مرداد ۱۴۰۲ : قیمت محصولات کرمان موتور که احتمالا در مرحله سوم سامانه یکپارچه عرضه خواهند شد، ویژه مرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شد. 

نام محصول قیمت جدید ( تومان)
K7 ۱.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰
J7 ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
S5 ۱.۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰
S3 ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
J4 ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰
T8 ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
 

به روز رسانی ۱۸ تیر ۱۴۰۲ :  قیمت جدید مصولات کرمان موتور با تایید شورای رقابت برای تیرماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.

نام محصول قیمت قبل (میلیون تومان) قیمت جدید (میلیون تومان)
K7 ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰
J7 ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
S5 ۱.۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰
S3 ۹۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
J4 ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰
T8 ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ---
 

به روز رسانی ۱۵ تیر ۱۴۰۲ : قیمت محصولات کرمان موتور که احتمالا در مرحله سوم سامانه یکپارچه عرضه خواهند شد، ویژه تیرماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

نام محصول قیمت (تومان)
K7 ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
J7 ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
S5 ۱.۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰
S3 ۹۵۵.۰۰۰.۰۰۰
J4 ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰
T8 ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰

به روز رسانی ۹ تیر ۱۴۰۲ : قیمت محصولات کرمان موتور که احتمالا در مرحله سوم سامانه یکپارچه عرضه خواهند شد، ویژه تیرماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

 

نام محصول قیمت (تومان)
K7 ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
J7 ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
S5 ۱.۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰
S3 ۹۵۵.۰۰۰.۰۰۰
J4 ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰
T8 ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 

به روز رسانی ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ : محصولات کرمان موتور که در مرحله دوم سامانه یکپارچه عرضه خواهند شد، قیمت آنها در لیست جدید اعلام شده است.

نام محصول قیمت (تومان)
K7 ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
J7 ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
S5 ۱.۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰
S3 ۹۵۵.۰۰۰.۰۰۰
J4 ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰
T8 ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
 

به روز رسانی دی ۱۴۰۱ :  لیست قیمت محصولات شرکت کرمان موتور برای دی ماه ۱۴۰۱ بروزرسانی شد.

قیمت های درج شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ قابل اجرا می باشد.

لیست قیمت دی ماه ۱۴۰۱:

نام خودرو

قیمت جدید (تومان)

کی ام سی T8 ۱.۰۸۵.۰۰۰.۰۰۰
جک J4 ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰
جک S5 نیو ۱.۰۹۵.۰۰۰.۰۰۰
کی ام سی K7 ۱.۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰
کی ام سی J7 ۱.۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰
جک s3 ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰
 

به روزرسانی اردیبهشت ۱۴۰۱لیست قیمت محصولات شرکت کرمان موتور برای اردیبهشت ۱۴۰۱ بروزرسانی شد.

قیمت های درج شده از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ قابل اجرا می باشد.
 

 

قیمت قبل (تومان)

قیمت جدید (تومان)

KMC T8 ۹۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ۹۱۷.۰۰۰.۰۰۰
جک j4 ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰
جک S5 جدید GDI ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰

 

به روزرسانی فروردین ۱۴۰۱لیست قیمت محصولات شرکت کرمان موتور برای فروردین ۱۴۰۱ بروزرسانی شد.

قیمت های درج شده از تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ قابل اجرا خواهد بود. در حال حاضر فقط دو محصول جک T8 دستی و جک J4 اتوماتیک مجوز افزیش قیمت را دریافت کرده‌اند.
 

خودرو قیمت اسفند ۱۴۰۰ قیمت فروردین ۱۴۰۱
KMC T8 ۸۷۷.۰۰۰.۰۰۰ ۹۰۷.۰۰۰.۰۰۰
JAC J4 ۳۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰

 

لیست قیمت محصولات شرکت کرمان موتور برای دی ماه ۱۴۰۰ بروزرسانی شد.

قیمت های درج شده از تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۰ قابل اجرا می باشد.
 

 

قیمت قبل (تومان)

قیمت جدید (تومان)

KMC T8 ۸۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ۸۶۹.۰۰۰.۰۰۰
KMC K7 ۱.۰۷۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
جک S3 ۵۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ۵۲۸.۰۰۰.۰۰۰
جک S5 جدید GDI ۷۷۹.۰۰۰.۰۰۰ ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰

 

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

5 دیدگاه ها برای "قیمت کارخانه محصولات کرمان موتور / آذر ۱۴۰۲"

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
محمد
مهمان

مسئولین کرمان موتور خودشون از این قیمت‌ها خجالت نمیکشن؟؟ کی ام سی تی هشت KMC T8 پیکاپ ضعیف و دنده دستی و باز گذاشتن یک میلیاردوششصدوپنجاه! همین توی بازار امروز با یک میلیاردوسیصد مشتری نداره…. شرم و حیا هم خوب چیزه… البته ما خیلی وقته در صنعت خودرو هم دیگه هیچ گونه انتظار خاصی از مسئولین و خودروسازان نداریم.

علی
مهمان

از اسفند تا اردیبهشت ۱۲۶ میلیون کشیدن روی قیمت جک جی۴ . چه خبره توی این مملکت ؟؟؟؟

بردیا
مهمان

موندم این کشور صاحب داره یا نه
چه خبره
این ماشین های بی کیفیت رو چقدر میخواین به مردم بندازین

ح ص
مهمان

ماشین ۸۰تومنی شده ۱۳۰۰ واقعا ما شدیم اصحاب کهف

رضا
مهمان

***به سبک کرمان خودرو!!
یه همت ازطرف مردم اگه ایجادبشه ویه مدتی چیزی ازشون نخرن داستان کاملابه نفع مردم تغییرخواهدکرد.