برچسب: ارز نیمایی

بررسی برداشتن ارز نیمایی از واردات قطعات خودرو
خودروسازان داخلی و مونتاژکاران خودرو از مشتریان پروپاقرص بانک مرکزی بودند. اگر زمانی تأمین قطعه دچار مشکل و یا تولید خودرو کاهشی می‌شد مدیران خودروسازی، بانک مرکزی را مقصر می‌دانستند و تأکید می‌کردند به جهت کمبود منابع ا ...
اخذ مالیات خودرو وارداتی با ارز نیمایی بر خلاف قانون است
دیوان محاسبات به سازمان مالیاتی اعلام کرد تعیین مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی با نرخ ارز ثانویه (نیمایی) برخلاف قانون امور گمرکی است. این بدان معنا است که سازمان مالیاتی، گرفتن مالیات نق ...
تخصیص مجدد ارز نیمایی به قطعه‌ سازان
عضو فعال در حوزه ارزی هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، از تخصیص مجدد ارز نیمایی به قطعه‌سازان از فردا(یکشنبه) با کنترل بانک مرکزی خبر داد و گفت که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی برگرداند ...