برچسب: ارز نیمایی

خودروسازان داخلی و مونتاژکاران خودرو از مشتریان پروپاقرص بانک مرکزی بودند. اگر زمانی تأمین قطعه دچار مشکل و یا تولید خودرو کاهشی می‌شد مدیران خودروسازی، بانک مرکزی را مقصر می‌دانستند و تأکید می‌کردند به جهت کمب ...
عضو فعال در حوزه ارزی هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، از تخصیص مجدد ارز نیمایی به قطعه‌سازان از فردا(یکشنبه) با کنترل بانک مرکزی خبر داد و گفت که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکز ...