برچسب: انجمن سازندگان قطعات

افراد سودجو بازار خودرو در روزهای آتی ضرر بزرگی خواهند کرد
عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: کسانی که برای سود و حفظ ارزش پول خود ثبت نام کردند و در واقع بازار را این گونه بی ثبات کرده‌اند مطمئناً ضرر خواهند کرد چون قرار نیست خودرو یک کالای سرمایه‌ای با ...
صنعت خودرو دچار مشکل خواهد شد!
رییس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: اگر روند اختصاص ارز 4200 تومانی به قطعه‌سازان تسهیل و تسریع نشود در چند ماه آتی در تولید قطعه و در نتیجه خودرو دچار مشکل خواهیم شد. ...