برچسب: انجمن سازندگان قطعات

رییس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: اگر روند اختصاص ارز 4200 تومانی به قطعه‌سازان تسهیل و تسریع نشود در چند ماه آتی در تولید قطعه و در نتیجه خودرو دچار مشکل خواهیم شد. ...