برچسب: خدمات فروش

گزارش وضعیت ارزیابی خدمات فروش صنعت خودرو
گزارش وضعیت ارزیابی خدمات فروش صنعت خودرو در سال ۹۹ از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد.فرآیند ارزیابی خدمات فروش شرکت های عرضه کننده خودرو هر ساله بر‌اساس الزامات آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت از حق ...
نتایج ارزیابی خدمات فروش خودروسازان در سال ۹۸
بر اساس ارزیابی های سومین دوره سنجش الزامات حوزه خدمات فروش که طبق دستورالعمل خدمات فروش صنعت خودرو انجام می‌گیرد و در شرایطی که همچنان ورود خودروهای خارجی به کشورمان محدود است، صرفا شرکت های تولید کننده خودرو مورد سنجش ...
مردم از خدمات پس از فروش رضایت ندارند
برخی خریداران از خدمات پس از فروش کالای خود رضایت ندارند. در این خصوص رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در بیان دلیل این مسئله عقیده دارد که مسئولیت تولید کننده و عرضه ‌کننده در قوانین ایران، کم‌ رنگ است. ...
کسب رتبه نخست خدمات فروش توسط مدیران خودرو
بر اساس آخرین ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ، گزارش عملکرد خدمات فروش شرکتهای عرضه کننده خودرو در سال ۹۷ اعلام گردید ، این گزارش از ۲۱ شرکت عرضه کننده خودرو به عمل آمد که عواملی مانند سیستم خدمات فروش ،نمای ...
سیبا موتور و بهمن دیزل مقام‌های اول و دوم خدمات فروش در سال ۹۷ را کسب کردند
مطابق با آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( ISQI) ، گروه‌های سیبا موتور و بهمن دیزل موفق شدند برای اولین بار به ترتیب مقام‌های اول و دوم خدمات فروش را در سال 97 و در بین گروه‌های عرضه کننده خودروهای سنگین ...