برچسب: چالش عکس ۱۰ سال

بررسی رفت و آمد های مدیریتی سایپا
این روزها در فضای مجازی «چالش عکس ۱۰ سال گذشته» به راه افتاده، چالشی که اگر سایپا را هم وارد آن کنیم، به جای دو تصویر (حال و ۱۰ سال پیش)، هفت تصویر گوناگون را خواهیم دید. ...