قیمت امروز محصولات کیا ۷ شهریور ۹۷ چهارشنبه

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
قیمت امروز محصولات کیا 7 شهریور 97 چهارشنبه

به گزارش زوم فور کار ، در معاملات پنجمین روز هفته، چهارشنبه ۷ شهریور ۹۷ بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی زیادی را برای محصولات کیا نسبت به ۱ شهریور ۹۷ تجربه کرد. بیشترین افزایش قیمت نسبت به ۱ شهریور ۹۷ متعلق به خودروهای زیر می باشد:

کیا اسپورتیج QL مدل ۲۰۱۷:            ۵ میلیون تومان
کیا سورنتو ۲.۴ gt فول ۲۰۱۷:           ۵ میلیون تومان
کیا سورنتو ۲.۴ فول ۲۰۱۷:               ۱۰ میلیون تومان
کیا سراتو ۲۰۱۷:                             ۱۵ میلیون تومان
کیا پیکانتو ۲۰۱۷:                           ۲۵ میلیون تومان
کیا اپتیما JF فول GT + رادار ۲۰۱۷: ۳۰ میلیون تومان
کیا اپتیما GT JF فول ۲۰۱۷:           ۳۵ میلیون تومان

قیمت روز خودروهای کیا در بازار و نمایندگی در تاریخ چهارشنبه ۷ شهریور ۹۷ به شرح زیر می باشد.

نام خودرو

تیپ (مدل)

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

کیا پیکانتو مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۵   ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا اسپورتیج QL مدل ۲۰۱۷-۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
کیا اسپورتیج مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۰   ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۵ ساده ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -
GT لاین ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا پیکانتو مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۷   ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۰۵,۰۰۰
کیا سراتو کوپه مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۰   ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا سراتو کوپه مدل ۲۰۱۵-۲۰۱۶   ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا سراتو مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۹ ۱.۶ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ -
۱.۸ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ -
۲.۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا سراتو مدل ۲۰۱۷-۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰
۲۰۱۸ - ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰
کیا سراتو مدل ۲۰۱۰-۲۰۱۲ ۱.۶ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -
۲.۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا سراتو مدل ۲۰۱۴-۲۰۱۶ ۱.۶ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -
۱.۸ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ -
۲.۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا ریو هاچبک مدل ۲۰۱۵-۲۰۱۷   ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا ریو سدان مدل ۲۰۱۵-۲۰۱۷ ۲۰۱۷ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰
کیا سورنتو مدل ۲۰۰۸-۲۰۰۹ ساده ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -
GT لاین ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا سورنتو مدل ۲۰۱۰-۲۰۱۳ ساده ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -
GT لاین ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا سورنتو مدل ۲۰۱۵-۲۰۱۸ ۲.۴ لیتر فول ۲۰۱۷ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ -
۲.۴ لیتر فول GT 2017 ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰
۲.۴ لیتر فول ۲۰۱۸ - ۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰
کیا سول مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۳   ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا کادنزا مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۳   ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا کارنز مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۰   ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا کارنز مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۸   ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۹,۴۲۸,۰۰۰
کیا موهاوی مدل ۲۰۱۰-۲۰۱۲ ۶ سیلندر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -
۸ سیلندر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا کارنیوال مدل۲۰۰۸-۲۰۰۹   ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا اپیروس مدل ۲۰۰۸-۲۰۰۹   ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا اپتیما مدل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ ساده ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ -
GT لاین ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا اپتیما مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۵ ساده ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -
GT لاین ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ -
کیا اپتیما مدل ۲۰۱۵-۲۰۱۸ JF فول GT ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰
JF فول GT + رادار ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -
JF فول GT 2018 - ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰

🔴 آخرین نوسانات و تحلیل قیمت بازار خودروهای داخلی را از اینجا ببینید.

🔵 قیمت روز کلیه خودرو های موجود در بازار ایران را از اینجا ببینید.

 

کلمات کلیدی : قیمت روز خودرو ، قیمت روز خودروهای داخلی ، قیمت خودروهای مونتاژ و داخلی ، قیمت خودرو ، قیمت امروز خودرو ، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی ، قیمت خودرو صفر کیلومتر ، قیمت ایران خودرو ، قیمت سایپا ، قیمت پارس خودرو ، قیمت مدیران خودرو ، قیمت بهمن موتور ، قیمت کیا ، قیمت هیوندای ، قیمت خودروهای کارکرده

فرمول دردسرساز قیمت‌گذاری خودرو
چه بلایی به سر بازار خودرو آمد؟
چرا پراید و دیگر خودروها این‌قدر گران شده است؟
تاخت و تاز پراید در بازار خودرو
رکود بازار خودرو و پیش بینی قیمت پراید
قیمت منطقی پراید چقدر است؟
بازار خودرو همچنان در خواب بهاری است
پیش بینی قیمت خودروهای داخلی در سال ۹۸
قیمت خودرو کاهش می‌یابد
قیمت خودرو روبه کاهش است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar