برچسب: بریدن ترمز

لرزش پدال ترمز  اولین نشانه وجود مشکل در سیستم ترمز است و زمانی که روتورهای ترمز تراز خود را از دست می‌دهند و صاف نمی‌مانند، شروع به‌ایجاد لرزش می‌کنند. ترمز حیاتی ‌ترین و قدیمی ‌ترین بخش در وسایل نقلیه محسوب ...
تصور کنید که در یک اتوبان در حال رانندگی هستید و می‌خواهید وارد فرعی شوید، پدال ترمز را فشار می‌دهید و ناگهان متوجه می‌شوید ترمز ندارید! ...