برچسب: BJ40F

معرفی بایک BJ40F دیار خودرو در نمایشگاه خودروی اصفهان
دیار خودرو حضور قدرتمندی در نمایشگاه خودرو اصفهان داشت و محصولات رنگارنگ آن توجه بازدیدکنندگان را نسبت به خود جلب کرده بودند. بخش عمده‌ای از غرفه این شرکت به بایک BJ40 و نسخه پیکاپ آن یعنی بایک F40 اختصاص یافته بود. البت ...