ماه: بهمن 1398

بروزرسانی در: چهارشنبه 30 بهمن 98 ساعت 21:01
خودرو تبدیل به کامپیوتر متحرک شده است
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: حرکت به سوی تکنولوژی و فناوری‌های نوین در عصری که خودرو به کامپیوتر متحرک تبدیل می‌شود، ضروری است؛ در غیر اینصورت دیگران مانند تسلا و گوگل که خودروساز هم نیستند، وارد این بازار شده و آ ...
1 2 3 4 5 6 37