خدمات پس از فروش

نارضایتی مشتری و پیمانکار!
پدیده جالب در ارائه خدمات پس از فروش از طرف خودروسازان و واردکنندگان خودرو این است که هم مشتریان و هم پیمانکاران (نمایندگی) این شرکتها از عملکرد آنها ناراضی هستند. ...
ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی تا ۱۰ سال آینده
رییس انجمن وارد کنندگان خودرو تصریح کرد که با وجود ممنوع شدن واردات خودرو، گروه های نمایندگی واردکننده این محصول تا ۱۰ سال آینده به خودروهای فروخته شده خدمات پس از فروش ارائه خواهند کرد. فرهاد احتشام زاد، در جواب به این ...
1 2 3 4