جهانی

آریا را باید به چشم خودرو آینده نیسان برای خانواده‌ها نگاه کنید. این خودرو تکامل‌ یافته خودروهای فعلی ایکس-تریل و قشقایی نیمه‌ شاسی‌ بلندی (اس‌یو‌وی) خانوادگی است اما بسیار خوش‌ظاهرتر و جذاب‌تر. واقعا جانور بس ...
آیا کراس آور کوچک جدید کیا خواهد توانست در برابر رقبایی مانند فولکس واگن تی راک، سئات آرونا و نیسان جوک حرفی برای گفتن داشته باشد؟ ...
1 2