قیمت روز خودرو تویوتا ۱۵ شهریور ۹۷ پنجشنبه

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
قیمت روز خودرو تویوتا 15 شهریور 97 پنجشنبه

به گزارش زوم فور کار ، در معاملات ششمین روز هفته، پنجشنبه ۱۵ شهریور ۹۷ بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی خاصی را برای محصولات تویوتا نسبت به چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷ تجربه نکرد.

قیمت روز خودروهای تویوتا در بازار و نمایندگی در تاریخ پنجشنبه ۱۵ شهریور ۹۷ به شرح زیر می باشد.

نام خودرو

تیپ (مدل)

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

تویوتا CHR Dynamic ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
Premium ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
Lounge ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
Icon ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا فورچونر مدل ۲۰۱۰-۲۰۱۲   ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا یاریس سدان مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱   ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا یاریس هاچبک مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱   ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا یاریس هاچبک مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۳   ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا یاریس هاچبک مدل ۲۰۱۵-۲۰۱۶   ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا هایلوکس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱ اتوماتیک ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ -
دستی ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا هایلوکس مدل ۲۰۱۶ اتوماتیک ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -
دستی ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا لندکروزر مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۵ GXR ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ -
VXR ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا لندکروزر مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۳ GXR ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -
VXR ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا کمری گرند مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۶   ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا کمری مدل ۲۰۰۷-۲۰۱۱ GL ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ -
GLX ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -
SE ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا کمری مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۴ GL ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -
GLX ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا کمری هیبریدی GL ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -
GLX ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -
LE ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ -
XLE ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا کرولا مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۷ XLI ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -
GLI ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا کرولا مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۲ XLI ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -
GLI ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا کرولا مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۸ XLI ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -
GLI ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا فورچونر مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۴   ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا Rav4 مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۸ ۲۰۱۷ تیپ ۳ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۸ (عمان) ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۸ (الفطیم) ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰
تویوتا Rav4 مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۵   ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا Rav4 مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۲   ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا سولارا مدل ۲۰۰۶-۲۰۰۷   ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا GT86 مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۴   ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا پریوس مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ۱.۸ لیتر تیپ ۲ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۱.۸ لیتر تیپ ۳ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا یاریس سدان مدل ۲۰۱۴-۲۰۱۵   ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا پرادو ۵ در مدل ۲۰۰۵-۲۰۱۰   ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا پرادو ۵ در مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۳   ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا پرادو ۳ در مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۹ VX ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -
GX ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا پرادو ۳ در مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۳ ۴ سیلندر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا آریون مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۳ اسپرت ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -
گرند ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا آریون مدل ۲۰۰۹-۲۰۱۱ اسپرت ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ -
گرند ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ -
تویوتا FJ کروزر مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۳   ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -
🔴 آخرین نوسانات و تحلیل قیمت بازار خودروهای داخلی را از اینجا ببینید.
🔵 قیمت روز کلیه خودرو های موجود در بازار ایران را از اینجا ببینید.
 
کلمات کلیدی : قیمت روز خودرو ، قیمت روز خودروهای داخلی ، قیمت خودروهای مونتاژ و داخلی ، قیمت خودرو ، قیمت امروز خودرو ، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی ، قیمت خودرو صفر کیلومتر ، قیمت ایران خودرو ، قیمت سایپا ، قیمت پارس خودرو ، قیمت مدیران خودرو ، قیمت بهمن موتور ، قیمت کیا ، قیمت هیوندای ، قیمت خودروهای کارکرده

روش قیمت‌ گذاری خودرو چینی در ایران
بررسی قیمت خودروهای شاسی بلند در چین و ایران
فرمول دردسرساز قیمت‌گذاری خودرو
چه بلایی به سر بازار خودرو آمد؟
چرا پراید و دیگر خودروها این‌قدر گران شده است؟
تاخت و تاز پراید در بازار خودرو
رکود بازار خودرو و پیش بینی قیمت پراید
قیمت منطقی پراید چقدر است؟
بازار خودرو همچنان در خواب بهاری است
پیش بینی قیمت خودروهای داخلی در سال ۹۸

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar