تحلیل قیمت بازار خودرو

قیمت رنو 28 شهریور 97 چهارشنبه
به گزارش زوم فور کار ، در معاملات پنجمین روز هفته، چهارشنبه 28 شهریور 97 بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی کمی را برای محصولات رنو نسبت به یکشنبه 25 شهریور 97 تجربه کرد. امروز تنها نوسان قیمتی نسبت به 25 شهریور 97 متعل ...
قیمت روز خودرو پارس خودرو 28 شهریور 97 چهارشنبه
به گزارش زوم فور کار ، در معاملات پنجمین روز هفته، چهارشنبه 28 شهریور 97 بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی خاصی را برای محصولات پارس خودرو نسبت به سه شنبه 27 شهریور 97 تجربه نکرد. قیمت روز خودروهای پارس خودرو در بازار ...
قیمت امروز محصولات سایپا 28 شهریور 97 چهارشنبه
به گزارش زوم فور کار ، در معاملات پنجمین روز هفته، چهارشنبه 28 شهریور 97 بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی خاصی را برای محصولات سایپا نسبت به سه شنبه 27 شهریور 97 تجربه نکرد. قیمت روز خودروهای سایپا در بازار و نمایندگی ...
قیمت روز خودرو ایران خودرو 28 شهریور 97 چهارشنبه
به گزارش زوم فور کار ، در معاملات پنجمین روز هفته، چهارشنبه 28 شهریور 97 بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی خاصی را برای محصولات ایران خودرو نسبت به سه شنبه 27 شهریور 97 تجربه نکرد. قیمت روز خودروهای ایران خودرو در بازا ...
قیمت امروز محصولات تویوتا 27 شهریور 97 سه شنبه
به گزارش زوم فور کار ، در معاملات چهارمین روز هفته، سه شنبه 27 شهریور 97 بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی زیادی را برای محصولات تویوتا نسبت به شنبه 24 شهریور 97 تجربه کرد. بیشترین افزایش و کاهش قیمت نسبت به 24 شهریور ...
قیمت پارس خودرو 27 شهریور 97 سه شنبه
به گزارش زوم فور کار ، در معاملات چهارمین روز هفته، سه شنبه 27 شهریور 97 بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی نسبتا کمی را برای محصولات پارس خودرو نسبت به دوشنبه 26 شهریور 97 تجربه کرد. بیشترین افزایش قیمت نسبت به 26 شهری ...
قیمت روز خودرو سایپا 27 شهریور 97 سه شنبه
به گزارش زوم فور کار ، در معاملات چهارمین روز هفته، سه شنبه 27 شهریور 97 بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی کمی را برای محصولات سایپا نسبت به دوشنبه 26 شهریور 97 تجربه کرد. بیشترین افزایش قیمت نسبت به 26 شهریور 97 متعلق ...
قیمت روز خودرو ایران خودرو 27 شهریور 97 سه شنبه
به گزارش زوم فور کار ، در معاملات چهارمین روز هفته، سه شنبه 27 شهریور 97 بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی نسبتا زیادی را برای محصولات ایران خودرو نسبت به دوشنبه 26 شهریور 97 تجربه کرد. بیشترین کاهش و افزایش قیمت نسبت ...
قیمت روز خودرو کیا 26 شهریور 97 دوشنبه
به گزارش زوم فور کار ، در معاملات سومین روز هفته، دوشنبه 26 شهریور 97 بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی نسبتا زیادی را برای محصولات کیا نسبت به جمعه 23 شهریور 97 تجربه کرد. بیشترین افزایش قیمت نسبت به 23 شهریور 97 متعل ...
قیمت امروز محصولات پارس خودرو 26 شهریور 97 دوشنبه
به گزارش زوم فور کار ، در معاملات سومین روز هفته، دوشنبه 26 شهریور 97 بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی نسبتا زیادی را برای محصولات پارس خودرو نسبت به یکشنبه 25 شهریور 97 تجربه کرد. بیشترین کاهش و افزایش قیمت نسبت به 2 ...
قیمت سایپا 26 شهریور 97 دوشنبه
به گزارش زوم فور کار ، در معاملات سومین روز هفته، دوشنبه 26 شهریور 97 بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی نسبتا زیادی را برای محصولات سایپا نسبت به یکشنبه 25 شهریور 97 تجربه کرد. بیشترین کاهش و افزایش قیمت نسبت به 25 شهر ...
قیمت روز خودرو ایران خودرو 26 شهریور 97 دوشنبه
به گزارش زوم فور کار ، در معاملات سومین روز هفته، دوشنبه 26 شهریور 97 بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی نسبتا زیادی را برای محصولات ایران خودرو نسبت به یکشنبه 25 شهریور 97 تجربه کرد. بیشترین کاهش و افزایش قیمت نسبت به ...
1 2 3 4 5 6 15